×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین خبر

فراخوان گرنت‌های تشویقی (حمایت از استادیاران جوان، دانشمندان ۱٪ )

فراخوان گرنت‌های تشویقی (حمایت از استادیاران جوان، دانشمندان ۱٪ )

بیشتر
دومین کنگره بین المللی سالمندی سالم و ششمین نشست علوی

دومین کنگره بین المللی سالمندی سالم و ششمین نشست علوی

بیشتر
اطلاع رسانی رویداد استارتاپی با رویکرد پیشگیری و کنترل

اطلاع رسانی رویداد استارتاپی با رویکرد پیشگیری و کنترل

بیشتر
وبینار دوره آموزشی نگهداشت تجهیزات اندوسکوپی و کنترل عفونت

وبینار دوره آموزشی نگهداشت تجهیزات اندوسکوپی و کنترل عفونت

بیشتر
برگزاری کنفرانس یک روزه ای

برگزاری کنفرانس یک روزه ای "اختلالات جنسی"

بیشتر
 برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

برگزاری کارگاه اخلاق در پژوهش های ژنومیکس

بیشتر
پرداخت حق التشویق مقالات 2024 دانشگاه

پرداخت حق التشویق مقالات 2024 دانشگاه

بیشتر
برگزاری رویداد کشوری استارت آپ ویکند 1402 تبریز (HiMed 2024)

برگزاری رویداد کشوری استارت آپ ویکند 1402 تبریز (HiMed 2024)

بیشتر
تنظیمات قالب