شنبه ٢٢ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضا هئیت موسس 
 
 دكتر امیدوار رضائی میرقائد
مرتبه علمی : استاد

 سوابق پژوهشی


دکتر کامران حیدری
مرتبه علمی :استادیار

سوابق پژوهشی

 

دکتر گیو شریفی
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق پژوهشی
 


 

دکتر محمد صمدیان
مرتبه علمی : دانشیار

سوابق پژوهشی


دکتر نادر اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی : استادیار

سوابق پژوهشی


دکتر کاوه ابراهیم زاده
مرتبه علمی : استادیار

سوابق پژوهشی

AFFILIATION for research articles:

Skull Base Research Center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

متن افیلیشن در مقاله تحقیقاتی :

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 
 


 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی ، بیمارستان لقمان حکیم ، مرکز تحقیقات قاعده جمجمه 

تلفن : 51025182 - 021
پست الکترونیک : sbrc@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.