سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 دکتر امیدوار رضائی
رئیس مرکز تحقیقات

Google Scholar
                                                     دکتر علی خوشکار
عضو شورا
Google Scholar

دکتر محمد صمدیان
عضو شورا
Google Scholar

دکتر گیو شریفی
عضو شورا
Google Scholar

 

دکتر نادر اکبری دیلمقانی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر کاوه ابراهیم زاده
عضو شورا
Google Scholar


دکتر کامران حیدری
عضو شورا
Google Scholar

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
عضو شورا
Google Scholarدکتر سید علی موسوی نژاد
عضو شورا
Google Scholar

دکتر مسعود نشیبی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر مریم حقیقی مراد
عضو شورا
Google Scholar


دکتر حجت اله عباس زاده
عضو شورا
Google Scholar

دکتر پریسا سزاری
عضو شورا
Google Scholar

دکتر علیرضا رضایی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر مهتاب رمضانی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر زهرا داودی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر سمیه نیک نظر
عضو شورا
Google Scholar

دکتر لیلا سی منی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر آرزو چوهدری
عضو شورا
Google Scholar

دکتر محبوبه اروئی
عضو شورا
Google Scholar

دکتر حسین یوسفی بنائم
عضو شورا
Google Scholar

دکتر سینا اسعدی
عضو شورا
Google Scholar


خانم حسنا فروغی راد
عضو شورا
Google Scholar

دکتر سعیده ناطقی نیا
عضو شورا
Google Scholar


آقای امید شفق
عضو شورا
Google Scholar

خانم فاطمه قربانی
عضو شورا
Google Scholar

AFFILIATION for research articles:

Skull Base Research Center, Loghman Hakim Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

متن افیلیشن در مقاله تحقیقاتی :

مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 
 


 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان کارگر جنوبی، خیابان کمالی ، بیمارستان لقمان حکیم ، مرکز تحقیقات قاعده جمجمه 

تلفن : 51025182 - 021
پست الکترونیک : sbrc@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.